הכובע העיצובי שלי:

בכובע השני שלי אני מעצבת בתים ודירות. כל מי שתכננתי את הבית שלו תמיד ייעזר בעיצוב שלי
להמשך- ל”הלבשת” הבית. אבל במקביל לבתים יש גם דירות. ועיקר עבודתי בכל השנים האילו היא בחיפה עיר הולדתי. מעצבת גם את הבנינים מבחוץ – אבן, גינון, וכו’. וכמובן את הפנים.
רבים מהפרויקטים הם שיפוץ בדירות קיימות אבל בשנים האחרונות יש יותר ויותר דירות בבנינים חדשים – שרובם בנית תמ”א- ושם אני עוסקת בעיצוב הדירות.
כשרבים מהלקוחות החיפאים שלי עוברים לתל אביב- וזה קורה כל הזמן- אני מוצאת את עצמי
עובדת בתל אביב.
היום – כשאני גרה במרכז- בדירתי ברמת גן- אני שמחה על כך עוד יותר.

הכובעים הנוספים שלי